שאלון לנרשם לתכנית מגשימים

טקסט מבוא לשאלון


רווחרווח1 2 3 רווחלחלק הבארווחלסוף השאלון
33%
לסוף השאלון  
שם פרטי ומשפחה  

לסוף השאלון  
מספר תעודת זהות  

לסוף השאלון  
1. בשפת C, מה עושה הקוד הבא:
 

לסוף השאלון  
2. כמה פעמים תודפס האות a בהרצת הקוד הבא:
 

לסוף השאלון  
3. בשפת C, מה יהיה הערך של המשתנה j בסיום ריצת קטע הקוד הבא:
 

לסוף השאלון  
4. מה עושה קטע הקוד הבא בשפת C:
 

לסוף השאלון  
5. בשפת C, מה עושה הקוד הבא:
 

לסוף השאלון  
6. מה ההבדל בין לולאת for ללולאת while?  

לסוף השאלון  
7. כיצד נקרא התהליך של חיפוש שגיאות בקוד?  

לסוף השאלון  
8. כיצד ניתן לזהות מרחוק אם מחשב מסוים מריץ מערכת הפעלה מסוג Windows או Linux?  

לסוף השאלון  
9. באיזה פקודת Shell (בחלון הטרמינל) במערכת הפעלה Linux אבחר כדי לחפש טקסט מסוים בתוך קובץ?  

לסוף השאלון  
10. פתחתי קובץ מסוים בפנקס הרשימות (notepad) ב-Windows ואני רואה סימנים מוזרים במסך במקום טקסט. מדוע זה קורה?  

רווחרווח1 2 3 רווחלחלק הבארווחלסוף השאלון
33%